© 2013 Côr Meibion Bro Aled A welsh male voice choir based in the rural village of  Llansannan in the heart of North Wales .........
Y  DECHRAU THE BEGINING SWYDDOGION OFFICIALS LLYNIAU PICTURES CYSYLLTU  CONTACT NEWYDDION NEWS CARTREF HOME Dyddiadur - Calendar 2018

 

 Ebrill 27 / April 27 - Cilcain

 Mai 10 / May 10  -  Mynydd Seion, Abergele

 Mai 29 / May 29 - St John’s, Llandudno

 Mehefin 1 / June 1 - Priodas, Llansannan

 Mehefin 5 / June  5 – St John’s Llandudno

 Mehefin 23 / June  23 – Eisteddfod Llanrwst

 Mehefin 30 / June  30 – Eisteddfod Llansannan  Gorffenaf 14/ July 14 - Cyngerdd - Llansannan

 Gorffenaf 19/ July 19 - Abergele

 Gorffenaf 28/ July 28 - Conwy

 Hydref 6 / Oct6 - Gadeirlan Llanelwy

 Hydref 9/Oct 9 – St John’s Llandudno

 Tachwedd 3 / November 3 - Gwyl Corawl Conwy

 Tachwedd 24 / November 24 - Cyngerdd Blynnyddol


Cysylltu - Contact = Ysgrifennydd / Secretary: Mr Kevin Brown  brownk@brownk.plus.com